استخدام آژانس هواپیمایی و مسافرتی

دسته بندی شغلی
زیرمجموعه شغلی
استان
iran tech
iran tech
iran tech
( 10 ساعت قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
فراز ارین سیر خراسان رضوي
ارتباط با آژانس
( 16 ساعت قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
فروهر گشت پارس تهران
ارتباط با آژانس
( 17 ساعت قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
سفر تو سفر تهران
ارتباط با آژانس
( 18 ساعت قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
جزیره تابان توس خراسان رضوي
ارتباط با آژانس
( 19 ساعت قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس ترنم خراسان رضوي
ارتباط با آژانس
( 1 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
کوه نور تهران
ارتباط با آژانس
( 2 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
امیر تهران
ارتباط با آژانس
( 4 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
پرسیا توس خراسان رضوي
ارتباط با آژانس
( 4 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی صالحان تهران
ارتباط با آژانس
( 5 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
دوران طلایی پارسیان تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، ویزا کار ( 5 روز قبل )
ایرانیکا تهران
ارتباط با آژانس
( 5 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
ایرانیکا تهران
ارتباط با آژانس
( 5 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
ایرانیکا تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر ( 5 روز قبل )
ژیوار سفیر نوین تهران
ارتباط با آژانس
( 5 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
ژیوار سفیر نوین تهران
ارتباط با آژانس
( 5 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
ژیوار سفیر نوین تهران
ارتباط با آژانس
( 5 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
ژیوار سفیر نوین تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی ( 6 روز قبل )
سفر تو سفر آروند تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر ( 6 روز قبل )
آبان گشت آسمان تهران
ارتباط با آژانس
( 1 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
ایرانیکا تهران
ارتباط با آژانس
( 1 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
ایرانیکا تهران
ارتباط با آژانس
( 1 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
شمیران طیران طلائی تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، ویزا کار ( 1 هفته قبل )
شمیران طیران طلائی تهران
ارتباط با آژانس
( 1 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
شمیران طیران طلائی تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر ( 1 هفته قبل )
الی گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 1 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
الی گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 1 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
سفر بخیر تهران
ارتباط با آژانس
( 1 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
سفر بخیر تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر ( 1 هفته قبل )
مه بال سیر تهران
ارتباط با آژانس
( 1 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
سفر تو سفر آروند تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
ایرانیکا تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
ایرانیکا تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
ایرانیکا تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آبان گشت آسمان تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
شایا گشت تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، ویزا کار ( 2 هفته قبل )
شایا گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
شایا گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
شایا گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
شمیران طیران طلائی تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
ایلیا گشت پارس تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
یکتا سیر خراسان رضوی خراسان رضوي
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
شمیران طیران طلائی تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
شمیران طیران طلائی تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، آی تی و تبلیغات
توکلی تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، ویزا کار ( 2 هفته قبل )
توکلی تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آماج گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آماج گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
مانا سیر کوشا کیش هرمزگان
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
مانا سیر کوشا کیش هرمزگان
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، آی تی و تبلیغات
سلام پرواز تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آهنگ پرواز تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
مانیاپرواز رویایی تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
شمیران طیران طلائی تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
شمیران طیران طلائی تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
شمیران طیران طلائی تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
زیما سفر پارس تهران
ارتباط با آژانس
( 4 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
کیان سفر بال تهران
ارتباط با آژانس
( 4 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
کیان سفر بال تهران
ارتباط با آژانس
( 4 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
کیان سفر بال تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، کارمند ( 2 ماه قبل )
هفت ترانه جزیره تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، کارمند ( 3 ماه قبل )
ایران تکنولوژی تهران
ارتباط با آژانس
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس ( 5 ماه قبل )
توکلی تهران
ارتباط با آژانس
+

استخدام آژانس هواپیمایی

"استخدام آژانس هواپیمایی" بسته به نوع حرفه و تخصص شما اتفاق خواهد افتاد. سایت کاراول با تکیه بر تجربه چندین ساله و ارتباط با آژانس های معتبر جهت تسهیل در امر "استخدام کارمند آژانس هواپیمایی" اقدام به راه اندازی سایت و اپلیکیشنی برای این امر نموده است. باید در نظر داشته باشید کار در این حوزه نیازمند تخصص هایی است تا در نهایت آژانس هواپیمایی را در فروش و مدیریت ارتقاء دهد. برای مثال جهت فروش تور بهتر است در دوره هایی که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می کند شرکت کنید و یا برای کار در قسمت فروش بلیط می توانید دوره های فروش بلیط داخلی و خارجی را بگذرانید.

استخدام آژانس هواپیمایی

داشتن مهارت برای کاریابی آژانس هواپیمایی

برای استخدام آژانس هواپیمایی بهتر است یکی از مهارت های ذیل را داشته باشید

 • اطلاعات کافی از امکانات گردشگری کشورها و نحوه برگزاری تورها جهت فروش بهتر تورهای مسافرتی
 • کار با نرم افزارهای خرید بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس
 • حسابداری آژانس هواپیمایی
 • داشتن اطلاعات قوانین در اخذ ویزا
 • مهارت رزرو هتل مناسب با بهترین قیمت
 • خرید بیمه مسافرتی به صورت آنلاین برای مسافر
 • داشتن اطلاعات قوانین در اخذ ویزا
 • قدرت بیان قوی و روابط عمومی بالا
 • مهارت برای راهنمای تور جهت استخدام آژانس هواپیمایی
داشتن مهارت برای کاریابی آژانس هواپیمایی

وظیفه کارمند در آژانس مسافرتی چیست؟

یک کارمند دفتر هواپیمایی به فروش بلیط های داخلی و خارجی، فروش تورهای تفریحی، مذهبی و ... ، اخذ روادید و رزرو هتل خواهد پرداخت. پس برای استخدام در آژانس هواپیمایی باید آشنایی نسبی با جغرافیایی جهان و نحوه برگزاری تورهای مسافرتی، کشورهایی که از ایران بیشترین درخواست را دارند و بقیه مطالب مرتبط با گردشگری را داشته باشید تا به شما کمک کند تا شانس شما برای استخدام کارمند آژانس هواپیمایی بیشتر باشد. برای استخدام در ایرلاین ها و دفاتر مسافرتی خارجی می توانید به سایت collegegrad.com مراجعه کنید.

 وظیفه کارمند در آژانس مسافرتی چیست؟

تحصیلات لازم برای استخدام آژانس هواپیمایی

برای کار در آژانس هواپیمایی تجربه و توان برقراری ارتباط بر تحصیلات اولویت دارد و در واقع هر فرد با هر تحصیلاتی می تواند استخدام دفتر هواپیمایی شود ولی اگر دوست دارید تحصیلات مرتبط در این حوزه داشته باشید، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مدیریت گردشگری
 • مدیریت جهانگردی
 • زبان های خارجی
 • برنامه ریزی گردشگری
 • مدیریت هتلداری
 • رشته هایی که به هر نحو مرتبط با این حوزه است.
تحصیلات لازم برای استخدام آژانس هواپیمایی

میزان حقوق و درآمد پس از استخدام در آژانش هواپیمایی

در مورد حقوق و درآمد کارمند آژانس های هواپیمایی عدد ثابتی را نمی توان اعلام کرد. البته اکثر آگهی استخدام آژانس هواپیمایی این مورد را تایید می کند. کارمند با یک حقوق ثابت، و مابقی درآمد کارمند، بسته به فعالیت و درآمدزایی برای آژانس، پورسانت به آن تعلق خواهد گرفت. البته افرادی که به صورت کارآموز آژانس هواپیمایی در این حوزه فعالیت می کنند معمولاً هیچ حقوقی نداشته و درآمد آنها بستگی به نوع فعالیت و سود دهی به آژانس درصدی به آنها تعلق خواهد گرفت و در نهایت اگر بازدهی مناسبی داشتند می توانند استخدام آژانس هواپیمایی شوند.

 میزان حقوق و درآمد پس از استخدام در آژانش هواپیمایی

دوره های فنی جهت استخدام در آژانش هواپیمایی

کار در این حوزه بسیار گسترده است و مهارت های مختلفی را می طلبد. حتی افرادی که خواهان استخدام آژانس هواپیمایی پاره وقت هستند باید حداقل مهارت لازم را داشته باشند. دوره های آموزش برای استخدام در آژانس شامل بستن تور گردشگری، بستن پکیج برای تور، صدور بلیط داخلی و خارجی و بازاریابی تلفنی یا تله مارکتینگ آژانس است.

karjo

دفتر خدمات مسافرتی یا آژانس هواپیمایی چیست؟

دفتری که به صورت فیزیکی وجود دارد و بستری برای مسافران فراهم خواهد کرد تا بتوانند چه به صورت حضوری، تلفنی و یا به صورت آنلاین خرید انواع تور مسافرتی، رزرو هتل، رزرو بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس را داشته باشند. همچنین انواع مشاوره جهت مهاجرت، اخذ ویزا و گرفتن وقت سفارت از دیگر خدمات این دفاتر است که با استخدام آژانس هواپیمایی می توانید در هر یک از این قسمت ها فعالیت کنید.

دفتر خدمات مسافرتی یا آژانس هواپیمایی چیست؟

ساختار و چارت شرکتهای خدمات و آژانس مسافرتی

به صورت کلی تمامی شرکت های مشغول در این حوزه دارای واحدهایی مشابه هستند که شما می توانید برای استخدام آژانس هواپیمایی به صورت تخصصی در هر یک از این حوزه ها فعال باشید.

ردیف نام واحد تخصص
1 مدیر فنی تخصص در حوزه گرشگری
2 قسمت فروش مهارت فروش و بازاریابی
3 قسمت عملیات زبان خارجی، اطلاعات راهنمای تور
4 قسمت اداری مهارت های اداری
5 قسمت صدور صدور بلیط و رزرو
6 امور حسابداری تخصص در امور حسابداری

البته هر کدام از این بخش ها به بخش های زیر مجموعه تقسیم می شوند که دانستن آنها برای کاریابی آژانس هواپیمایی لازم و ضروری است.

اینفوگرافی استخدام در آژانس هواپیمایی

ینفوگرافی استخدام در آژانس هواپیمایی
karfarma

آگهی کارمندیابی در آژانس مسافرتی و هواپیمایی ایجاد کنید:

کارفرمایان عزیز، میتوانید با عضویت در کاراول، به سادگی یک آگهی کارمندیابی در آژانسهای هواپیمایی ایجاد کنید. سامانه کاراول، تمام آگهی های استخدام در آژانسهای مسافرتی و هواپیمایی را در سایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام نمایش میدهد و این فرصت های شغلی در آژانسهای مسافرتی را در اختیار کارجویان قرار میدهد.

karjo

کاریابی و استخدام در آژانس مسافرتی و هواپیمایی:

کارمندان عزیز، شما میتوانید با عضویت در کاراول، به سادگی یک رزومه تخصصی برای استخدام در آژانس مسافرتی بسازید و خیلی ساده یک شغل در آژانسهای هواپیمایی پیدا کرده و از فرصت های شغلی در آژانسهای مسافرتی استفاده کنید.